مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

photoblog1

راهپیمایی پرشکوه مردم تهران بعد از فرار شاه

موضوع :

برچسب ها :