مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

photoblog2

انتصاب بازرگان به ریاست دولت موقت به فرمان امام خمینی

موضوع :

برچسب ها :