مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

photoblog7

امام خمینی در بهشتزهرا – ۱۲ بهمن ۱۳۵۷

موضوع :

برچسب ها :