مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / جامعه / کمی هم تبلیغ نستله
Avatar for مهدی عباسی مهر

کمی هم تبلیغ نستله

شركت اصلي نستله اكنون درسرزمین‌های اشغالی در شهرك سديروت است. شهركي كه در شمال غزه ساخته شده است و اكنون مسكن ۲۳۰۰۰ نفر يهودي از كشورهاي مغرب، ‌اتيوبي و كشورهاي شوروي سابق است.

شركت نستله (سوئيس) مالك ۱/۵۰% سرمايه‌گذاري تغذيه اسرائيل است.

درسال ۲۰۰۰ اين شركت ميليون‌ها دلار را براي راه اندازي مركز Ranad در فلسطین اشغالی سرمايه‌گذاري كرد. در ۱۹۹۸ پيتر برابك نماينده نستله جايزه صهیونیستی جوبيلي را از دست بنيامين نتانياهو دريافت كرد. اين بزرگترين كمك مالي است كه رژیم صهیونیستی به شركت‌ها و شخصيت‌هاي حامي خود اختصاص داده است. شركت‌هايي كه در فلسطین اشغالی بيشترين سرمايه‌گذاري و روابط اقتصادي را با رژيم داشته باشند.

نستله سرمايه‌گذاري در سرزمین‌های اشغالی را با خريد ۱۰%‌ از سهام شركت تغذيه اسرائيل (Osem) آغاز كرد.

دو سال بعد اين سهم مالكيت را به ۱/۵۰% افزايش داد. در ژانويه ۲۰۰۲ طي قرادادي، مشمول معافيت مالياتي دولت غاصب اسرائيل قرار گرفت.

شركت اصلي نستله اكنون درسرزمین‌های اشغالی در شهرك سديروت است. شهركي كه در شمال غزه ساخته شده است و اكنون مسكن ۲۳۰۰۰ نفر يهودي از كشورهاي مغرب، ‌اتيوبي و كشورهاي شوروي سابق است. نيمي از آن‌ها ظرف ۱۰ سال اخير به اين منطقه مهاجرت كرده اند. نستله در شهرك سديروت شركتي به مساحت ۷۰۰ مترمربع احداث كرده و قرار است مركز تحقيقاتي با زيربناي ۱۷۰۰ مترمربع در همانجا تاسيس نمايد. نستله در سال ۲۰۰۰ ،‌ ۲۰ ميليون دلار به صندوق غرامت هولوكاست واريز كرده است. اين شركت همچنين ۲۴% از كمك سالانه ۶/۵ ميليون دلاري رژيم صهيونيستي به شركت‌هاي اقتصادي را دريافت مي‌كند.( پاداش خوش خدمتي)

به طور كلي اين شركت در مناطق اشغالی ۴۰۰۰ پرسنل داشته و در مناطق مختلف اسرائیل ۱۱ شعبه دارد كه همگي در مناطق اشغال شده قرار دارد.

كمك به انتقال مهاجران يهودي به اسرائيل از ديگر كمك‌هاي نستله به اسرائيل است. نكته قابل توجه اين است كه تنها مسلمانان نيستند كه نستله را بايكوت كرده اند بلكه UNSION بزرگترين اتحاديه انگلستان و يك گروه مسيحي به نام Christian Aid كالاهاي شركت نستله را به خاطر جنايات اسرائيل، تحريم كرده‌اند.

 

ماركها و محصولات نستله در جهان:

Nescafe, Tasteres Choice, Hills Bros, Cerealac, Nido, Fitness & Fruit,
Appleminis, Cheerios, Chocapic Cornflakes (in some countries), Shreddies,
Golden Grahams, Trix, Perrier, Poland Spring, Deer Park, Calistoga,
Sohat, Vittel, Pure Life, Carnation, Libby’s, Nesquik, Maggi, Buitoni ,
Milkybar, KitKat, Quality Street, Smarties, Oreos, After Eight, Lion,
Aero, Polo, Toll House Morsels, Crunch, L’Oreal, Alcon Eyecare, Goobers,
Mint Royal, Nerds, Oh Henry!, Rowntree, Rolo, Del Monte Real Fruit Bar,
Minute Maid, Petit Gervals, Contadina, Alpo, Purina, Tidy Cats, Meow Mix,
Mighty Dog, Friskies, Felix, Stouffers